Nowości

Joanna Burgiełł – jest psychologiem, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Pracuje w Fundacji SYNAPSIS od 7 lat. Posiada doświadczenie w diagnozie i pracy terapeutycznej (zarówno indywidualnej, jak i grupowej) z osobami w każdym wieku – od dzieci przedszkolnych poprzez młodzież szkolną aż do osób dorosłych. Zajmuje się również wsparciem wychowawczym i psychologicznym rodziców dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Jej głównym zainteresowaniem jest wsparcie i psychoterapia osób z zespołem Aspergera, ukierunkowana na pomoc w zaburzeniach psychicznych, towarzyszących kondycji ze spektrum autyzmu. Pracuje pod stałą superwizją w nurcie poznawczo-behawioralnym. Zdobywa także doświadczenie w pracy z pacjentami neurotypowymi pod kątem takich problemów jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, czy zaburzenia osobowościowe.

Dodatkowo prowadzi także szkolenia z zakresu podstawowej wiedzy o autyzmie i zespole Aspergera, a także szkolenia specjalistyczne na temat prowadzenia treningów umiejętności społecznych. Okresowo współpracuje z nauczycielami i pedagogami szkolnymi nad dostosowaniem wymagań edukacyjnych i organizacją nauczania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w szkołach masowych i integracyjnych.

 

Nagle przejście ulicą staje się potencjalną sytuacją zagrożenia, zwykła rozmowa może być jednoznaczna ze spotkaniem drapieżnika, a wejście do pomieszczenia może być jak wejście do jaskini lwa. Gdy lęk się nasila, zgodnie z charakterystyką zespołu lęku uogólnionego, nasz oddech staje się przyśpieszony, serce zaczyna walić i wzmaga się potliwość. Możemy być drażliwi i spięci, a koncentracja staje się niemal niemożliwa. Jeśli tego nie powstrzymamy, może się to szybko zamienić w atak paniki, wywołując hiperwentylację, kołatanie serca, zaburzenie jasnego myślenia, bezgraniczny strach oraz poczucie nadciągającej katastrofy. Po czymś takim jesteśmy całkowicie wyczerpani – zużywa się nasz zapas adrenaliny, a mięśnie są zmęczone i obolałe.

Jako osoby dorosłe z zespołem Aspergera w którymś momencie życia będziecie się prawdopodobnie zmagać z lękiem, a być może będzie on wam towarzyszył przez cały czas.

Znamy szczegółowy program Konferencji Szkoleniowej „Autyzm bez lęku. Strategie redukowania stresu i lęku w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych osób z ASD.”. Pierwszy dzień konferencji rozpocznie Jessica Minahan - wybitna analityczka trudnych zachowań dzieci i młodzieży, licencjonowany i certyfikowany pedagog specjalny (MEd, BCBA) oraz międzynarodowy wykładowca i trenerem  (www.jessicaminahan.com).

Jessica Minahan (USA) jest wybitną analityczką trudnych zachowań dzieci i młodzieży, licencjonowanym i certyfikowanym pedagogiem specjalnym (MEd, BCBA) oraz międzynarodowym wykładowcą i trenerem  (www.jessicaminahan.com  ).

Jessica ma ponad siedemnastoletnie doświadczenie w pomaganiu uczniom.  Specjalizuje się w prowadzeniu treningów dla personelu placówek edukacyjnych i tworzeniu planów interwencji behawioralnej dla uczniów ze szczególnie trudnymi zachowaniami, wybuchowych, których zachowania mogą być niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla otoczenia, a także dla uczniów z problemami emocjonalnymi o różnym podłożu.

Posiada tytuł licencjata w dziedzinie intensywnej edukacji specjalnej, wydany przez Boston University i podwójny tytuł magistra – edukacji specjalnej i elementarnej – z Wheelock College. Ukończyła też studia podyplomowe na University of Albany w zakresie pracy nauczycielskiej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Była instruktorem na Wydziale Poważnych Zaburzeń Lesley University. Jest rozchwytywanym prelegentem. Zajmuje się głównie efektywnymi interwencjami dla uczniów ze stanami lękowymi. Prowadzi blog (The Huffington Post).

Julie Beadle-Brown (Wielka Brytania) jest profesorem  Tizard Center University of Kent w Wielkiej Brytanii i profesorem Uniwersytetu La Trobe w Australii. Od wielu lat zajmuje się i prowadzi badania w dziedzinie niepełnosprawności intelektualnej i rozwojowej. Jest także dyplomowanym psychologiem (HCPC) i starszym członkiem School for Social Care Research,  w którym prowadzi badania osób z trudnościami w uczeniu się, w tym osóby z autyzmem.

 

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001