Poznaj naszych prelegentów: Jessica Minahan

Jessica Minahan (USA) jest wybitną analityczką trudnych zachowań dzieci i młodzieży, licencjonowanym i certyfikowanym pedagogiem specjalnym (MEd, BCBA) oraz międzynarodowym wykładowcą i trenerem  (www.jessicaminahan.com  ).

Jessica ma ponad siedemnastoletnie doświadczenie w pomaganiu uczniom.  Specjalizuje się w prowadzeniu treningów dla personelu placówek edukacyjnych i tworzeniu planów interwencji behawioralnej dla uczniów ze szczególnie trudnymi zachowaniami, wybuchowych, których zachowania mogą być niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla otoczenia, a także dla uczniów z problemami emocjonalnymi o różnym podłożu.

Posiada tytuł licencjata w dziedzinie intensywnej edukacji specjalnej, wydany przez Boston University i podwójny tytuł magistra – edukacji specjalnej i elementarnej – z Wheelock College. Ukończyła też studia podyplomowe na University of Albany w zakresie pracy nauczycielskiej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Była instruktorem na Wydziale Poważnych Zaburzeń Lesley University. Jest rozchwytywanym prelegentem. Zajmuje się głównie efektywnymi interwencjami dla uczniów ze stanami lękowymi. Prowadzi blog (The Huffington Post).

Ostatnie publikacje, w tym wydane w Polsce:

Kod zachowania. Praktyczny przewodnik ułatwiający zrozumienie i nauczanie najbardziej wymagających uczniów, wraz z Nancy Rappaport (Harvard Education Press, 2012)

Kod zachowania. Strategie, narzędzia i interwencje wspierające uczniów przejawiających zachowania lękowe lub opozycyjne  (Harvard Education Press, 2014).

 

Zmniejszanie lęku u dzieci i młodzieży z ASD – sprawdzone strategie i skuteczne interwencje.

Wskaźniki występowania zaburzeń lękowych są aktualnie na całym świecie najwyższe w historii. Zarówno nauczyciele, jak i opiekunowie stają przed tym wyzwaniem z niewielką lub żadną wiedzą i  przeszkoleniem w zakresie psychiki dzieci i reguł kierujących ich zachowaniem. ​​Nauczyciele i opiekunowie pozostawieni sami sobie uczą się w trakcie własnej praktyki i polegają na swoim instynkcie, a tym samym  dzieci narażone są na większe ryzyko porażki, złych wyników w uczeniu się i problemów społecznych oraz behawioralnych w szkole i w domu.

Uczniowie z autyzmem są jeszcze bardziej narażeni na ryzyko rozwoju zaburzeń lękowych, takich jak fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne czy depresja.

Zrozumienie roli, jaką lęk odgrywa w zachowaniu dziecka, ma kluczowe znaczenie, a zastosowanie strategii zapobiegawczych jest kluczem do udanej interwencji.

Podczas wykładu na konferencji szkoleniowej Fundacji SYNAPSIS Jessica Minahan przedstawi stosowane praktyki i odniesie je do wyników badań klinicznych w celu wskazania strategii i interwencji, które mogą być skutecznie wdrożone przez każdego nauczyciela lub opiekuna. Poprzez wykorzystanie studiów przypadku, zabawnych historii, przykładów typowych trudnych sytuacji, uczestnicy nauczą się interwencji mających na celu zmniejszenie lęku i negatywnego myślenia, przy jednoczesnym zwiększaniu samoregulacji u uczniów, zaangażowania w pracę i umiejętności do samokontroli u niespokojnych osób ze spektrum autyzmu.

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001