Cena

Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:

  1. 390 zł opłata pełna i 310 zł opłata zniżkowa
    w przypadku dokonania wpłaty do dnia 15 lipca 2018 r.
  2. 420 zł opłata pełna i 340 zł opłata zniżkowa
    w przypadku dokonania wpłaty od dnia 16 lipca 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.
  3. 450 zł opłata pełna i 370 zł opłata zniżkowa
    w przypadku dokonania wpłaty od 1 września 2018 r. do 12 litopada 2018 r.

Opłata zniżkowa dotyczy osób z autyzmem lub zespołem Aspergera, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz studentów.

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001