Drukuj

Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:

  1. 390 zł opłata pełna i 310 zł opłata zniżkowa
    w przypadku dokonania wpłaty do dnia 15 lipca 2018 r.
  2. 420 zł opłata pełna i 340 zł opłata zniżkowa
    w przypadku dokonania wpłaty od dnia 16 lipca 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.
  3. 450 zł opłata pełna i 370 zł opłata zniżkowa
    w przypadku dokonania wpłaty od 1 września 2018 r. do 12 litopada 2018 r.

Opłata zniżkowa dotyczy osób z autyzmem lub zespołem Aspergera, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz studentów.