Drukuj

Hilde De Clercq - jest międzynarodową ekspertką w dziedzinie autyzmu: prowadzi warsztaty, szkolenia, konferencje, zarówno w Belgii, jak i za granicą. Jednocześnie jest matką syna ze spektrum autyzmu. Ta kombinacja daje jej szczególny punkt widzenia na autyzm, łączący wiedzę naukową z doświadczeniem życiowym. To również czyni ją doskonałą interpretatorką potrzeb rodziców i profesjonalistów.

Hilde De Clercq była następcą Theo Peetersa jako dyrektor Opleidingscentrum Autisme w Antwerpii, dziś pracuje jako niezależny trener dla rodziców i specjalistów. Szkoliła także Zespół Fundacji SYNAPSIS.

Hilde jest szczególnie znana z głębokiego i „etycznego” rozumienia autyzmu, widzianego przez „soczewkę” spektrum zaburzeń. Bardziej niż ktokolwiek inny zdaje sobie sprawę, że autyzm należy rozumieć od wewnątrz, a nie z zewnątrz. W związku z tym kładzie nacisk na dostrzeżenie i zrozumienie przyczyn problemów związanych z autyzmem. Rozumiejąc te przyczyny, stara się wyjaśnić, jak zapobiegać tak zwanym „trudnym zachowaniom”. Podejście to opiera się na tym, co powszechnie nazywa się „teorią góry lodowej” – czubek góry lodowej jest tylko symptomem.

Opublikowała dwie książki o odmiennym stylu poznawczym w autyzmie, które zostały przetłumaczone na kilka języków. Jest również międzynarodowym redaktorem stowarzyszonym GAP (Good Autism Practice), prowadzonym przez University of Birmingham oraz członkiem afiliowanym przy zespole TEACCH (University of Chapel Hill, North Carolina).

W Polsce wydana została jej książka „Autyzm od wewnątrz – przewodnik”. Książka zostanie wznowiona i będzie dostępna w trakcie konferencji.

Więcej informacji: https://www.hildedeclercq.be/en