Angelika Łasocha

Angelika Łasocha – pedagożka specjalna, logopedka, terapeutka AAC. Od 2004 r. pracuje w Fundacji SYNAPSIS. W latach 2007-2013 kierowniczka zespołu terapeutycznego w Zakładzie Aktywności Zawodowej Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze, zatrudniającym dorosłe osoby ze spektrum autyzmu.

Aktualnie pracuje z dziećmi i młodzieżą ze złożonymi problemami w porozumiewaniu się i ich rodzinami jako konsultant ds. wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC). Założycielka AUTYZM_Startup! - miejsca diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Od wielu lat związana ze Stowarzyszeniem „Mówić bez Słów”, pracującym na rzecz propagowania potrzeb osób niemówiących i metod AAC, przez dwie kadencje była członkiem jego Zarządu. Prowadzi superwizje, szkolenia w zakresie spektrum autyzmu, organizacji pracy placówek dla osób z ASD oraz komunikacji i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC).

 

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001