PREZENTACJE

Dzień I, 17 listopada 2018 r.

 

Nie bój się autyzmu! Jak obniżyć poziom stresu i niepokoju u ludzi z ASD.

Autor: Jessica Minahan, mgr pedagogiki, BCBA.

prezentacj jessica

Materiały dodatkowe:

Hipoteza funkcjonalna i analiza wydarzeń poprzedzających

 Zestaw pytań do burzy mózgów

 Ćwiczenie zachowań zastępujących (wg słownika ABA)

 Analiza przypadku


 

Dzień II, 18 listopada 2018 r.

 

 Lęk u osoby ze spektrum autyzmu i skuteczne techniki pracy – doświadczenia Fundacji SYNAPSIS.

 Autor: Joanna Burgiełł, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Fundacji SYNAPSIS.

prezentacj joanna

 

 Zrozumienie i wspieranie dzieci oraz dorosłych dotkniętych autyzmem – klucz do redukowania stresu i lęku.

Autor: Julie Beadle-Brown, Tizard Centre, University of Kent, UK.

prezentacj julie

 

 

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001