Program

Autyzm bez lęku.

Strategie redukowania stresu i lęku w życiu

dzieci, młodzieży i dorosłych osób z ASD

 

Rejestracja od 8.45

Godz.10:00          Otwarcie – Fundacja SYNAPSIS

Godz. 10:15         Zmniejszenie lęku u dzieci i młodzieży

                             Jessica Minahan (USA) -  analityczka trudnych zachowań dzieci i młodzieży,  

                             licencjonowany i certyfikowany pedagog specjalny (MEd, BCBA) oraz międzynarodowym

                            wykładowcą i trenerem  (www.jessicaminahan.com).

Godz. 11.45         Przerwa kawowa  

Godz. 12.05         Sprawdzone interwencje,  łatwe do wdrożenia strategie

                            Jessica Minahan (USA)

Godz. 14.00         Lunch

Godz. 15.00         Zwiększenie samoregulacji, zaangażowanie w pracę i umiejętności samokontroli

                            osób z  ASD

                            Jessica Minahan (USA)

 Godz. 16:30- 17:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Koniec I dnia konferencji

  ZAREJESTRUJ SIĘ!

Godz. 09.30    Zrozumieć autyzm – inne myślenie, doświadczanie inaczej

                        Juile Beadle- Brown (UK) – profesor Tizard Center University of Kent w Wielkiej Brytanii i

                        profesor Uniwersytetu La Trobe w Australii. Od wielu lat zajmuje się i prowadzi badania w

                        dziedzinie niepełnosprawności intelektualnej i rozwojowej. Jest także dyplomowanym

                        psychologiem (HCPC) i starszym członkiem School for Social Care Research,  w którym prowadzi

                        badania osób z trudnościami w uczeniu się, w tym osóby z autyzmem..

Godz. 11.00    Przerwa kawowa

Godz. 11.30    SPELL: Struktura (Structure), Pozytywne podejście i oczekiwania (Positive approaches and

                        expectations)

                       Juile Beadle- Brown (UK)

Godz. 13.00    Lunch

Godz.. 14.00   SPELL: Empatia (Empathy), Lżejsze pobudzenie (Low arrousal), Linki (Links).

                       Juile Beadle- Brown (UK)

Godz.   15.45 – 16.00  Sesja pytań i odpowiedzi

Koniec konferencji

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001