Drukuj

Godz. 09.30    Lęk u osoby ze spektrum autyzmu i skuteczne techniki pracy – doświadczenia Fundacji  

                        SYNAPSIS. Wykorzystanie elementów podejścia poznawczo-behawioralnego (CBT).

                         Joanna Burgiełł (PL) - psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna.

                        Pracuje w Fundacji SYNAPSIS od 7 lat. Posiada doświadczenie w diagnozie i pracy  

                        terapeutycznej (zarówno indywidualnej, jak i grupowej) z osobami w każdym wieku – od dzieci 

                        przedszkolnych poprzez młodzież szkolną aż do osób dorosłych. Zajmuje się również wsparciem 

                        wychowawczym i psychologicznym rodziców dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Godz. 11.00    Przerwa kawowa

Godz   11.30    Zrozumieć autyzm – inne myślenie, doświadczanie inaczej

                        Juile Beadle- Brown (UK) – profesor Tizard Center University of Kent w Wielkiej Brytanii i

                        profesor Uniwersytetu La Trobe w Australii. Od wielu lat zajmuje się i prowadzi badania w

                        dziedzinie niepełnosprawności intelektualnej i rozwojowej. Jest także dyplomowanym

                        psychologiem (HCPC) i starszym członkiem School for Social Care Research,  w którym prowadzi

                        badania osób z trudnościami w uczeniu się, w tym osóby z autyzmem.

Godz. 13.00    Lunch

Godz. 14.00    SPELL: Struktura (Structure), Pozytywne podejście i oczekiwania (Positive approaches and

                        expectations), Empatia (Empathy), Lżejsze pobudzenie (Low arrousal), Linki (Links).

                       Juile Beadle- Brown (UK) – profesor Tizard Center University of Kent w Wielkiej Brytanii i

                        profesor Uniwersytetu La Trobe w Australii. Od wielu lat zajmuje się i prowadzi badania w

                        dziedzinie niepełnosprawności intelektualnej i rozwojowej. Jest także dyplomowanym

                        psychologiem (HCPC) i starszym członkiem School for Social Care Research,  w którym prowadzi

                        badania osób z trudnościami w uczeniu się, w tym osóby z autyzmem.

Godz.   16.15 – 16.30  Sesja pytań i odpowiedzi

Koniec konferencji

ZAREJESTRUJ SIĘ!