Jessica Minahan - Zmniejszanie lęku u dzieci i młodzieży z ASD – sprawdzone strategie i skuteczne interwencje.

Wskaźniki występowania zaburzeń lękowych są aktualnie na całym świecie najwyższe w historii. Zarówno nauczyciele, jak i opiekunowie stają przed tym wyzwaniem z niewielką lub żadną wiedzą i  przeszkoleniem w zakresie psychiki dzieci i reguł kierujących ich zachowaniem. ​​Nauczyciele i opiekunowie pozostawieni sami sobie uczą się w trakcie własnej praktyki i polegają na swoim instynkcie, a tym samym  dzieci narażone są na większe ryzyko porażki, złych wyników w uczeniu się i problemów społecznych oraz behawioralnych w szkole i w domu.

Uczniowie z autyzmem są jeszcze bardziej narażeni na ryzyko rozwoju zaburzeń lękowych, takich jak fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne czy depresja.

Zrozumienie roli, jaką lęk odgrywa w zachowaniu dziecka, ma kluczowe znaczenie, a zastosowanie strategii zapobiegawczych jest kluczem do udanej interwencji.

Podczas wykładu na konferencji szkoleniowej Fundacji SYNAPSIS Jessica Minahan przedstawi stosowane praktyki i odniesie je do wyników badań klinicznych w celu wskazania strategii i interwencji, które mogą być skutecznie wdrożone przez każdego nauczyciela lub opiekuna. Poprzez wykorzystanie studiów przypadku, zabawnych historii, przykładów typowych trudnych sytuacji, uczestnicy nauczą się interwencji mających na celu zmniejszenie lęku i negatywnego myślenia, przy jednoczesnym zwiększaniu samoregulacji u uczniów, zaangażowania w pracę i umiejętności do samokontroli u niespokojnych osób ze spektrum autyzmu.

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001