Drukuj

Celem drugiego dnia konferencji szkoleniowej Fundacji SYNAPSIS jest zapoznanie uczestników z Programem SPELL, stworzonym z udziałem Julie Beadle-Brown w National Autistic Society (UK).

 

 

 

 

SPELL powstał we współpracy środowiska osób z ASD, ich rodzin oraz profesjonalistów. Pokazuje w jaki sposób można rozumieć autyzm, jak wpływa on na samą osobę z autyzmem oraz pokazuje w jaki sposób planować interwencje tak, aby rozwijać i wspierać jakość życia osób z ASD. Uwzględnia przy tym trzy ważne aspekty: redukowanie poziomu doczuwanego lęku i stresu, co jest jednym z kluczowych problemów odczuwanych przez osoby z ASD, wspiera rozwijanie pozytywnych zachowań i umiejętności adaptacyjnych, co zwiększa szanse na zdobywanie przez osoby z ASD pozytywnych doświadczeń, a także pomaga w radzeniu sobie  z zachowaniami trudnymi, które pojawiają się w różnych sytuacjach.   

SPELL oznacza: Strukturę (Structure), Pozytywne podejście i oczekiwania (Positive approaches and expectations), Empatię (Empathy), Lżejsze pobudzenie (Low arrousal), Linki (Links). Program ten pozwala na budowanie i wspieranie istotnych społecznie mechanizmów rozumienia i wspierania  dzieci i dorosłych z zaburzeniami spektrum autyzmu  z różnym poziomem nasilenia objawów autystycznych – od bardzo lekkich do bardzo głębokich - w różnych środowiskach i kontekstach. Ramy Programu skupiają się w szczególności na zmniejszaniu stresu, zwiększaniu kompetencji i promowaniu lepszej jakości życia.

W swoim wystąpieniu Julie Beadle-Brown, na podstawie swojej bogatej praktyki, a także na podstawie badań naukowych, pokaże jak wykorzystać SPELL do budowania programów  i sieci wsparcia dla osób z ASD.

Krótkie wprowadzenie do SPELL Framework: https://www.youtube.com/watch?v=jHrTjAOvY2k