Drukuj

Terapia z wykorzystaniem klocków to program skupiający się na zapewnieniu interwencji, które pobudzą rozwój społeczny dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wypracowane strategie powstały w oparciu o obserwacje kliniczne, badania wyników oraz dzięki uwagom samych zainteresowanych – dzieci z ASD. Uczestnicy terapii z użyciem klocków reagują bardziej pozytywnie na to podejście niż na inne, tradycyjne formy interwencji.

Takim nieoficjalnym wnioskom przyjrzano się dokładniej podczas serii badań, w tym krótkoterminowemu badaniu LeGoffa z 2004 roku, dłuższemu z 2006 (LeGoff, Sherman) oraz badaniu replikacyjnemu (Owens et.al. 2008).

Podczas wiosennej konferencji Fundacji SYNAPSIS pokrótce omówimy wyniki tych badań, skupimy się jednak przede wszystkim na praktycznych aspektach tego podejścia. Nasza prelegentka Dr Gina Gomez de la Cuesta jest współautorką książki „Lego w terapii autyzmu” i szefową Bricks for Autism C.I.C.

Podczas swojego wystąpienia przedstawi podejścia terapeutyczne na rzecz wzmocnienia samokontroli, opowie o kierowaniu zachowaniem i nagradzaniu, wprowadzi nas także w procedury oceniania i rozwoju tożsamości społecznej.

https://wuj.pl/ksiazka/lego-w-terapii-autyzmu